Personlig SEO Konsult

En komplett tjänst

Få fler besökare till Er hemsida, flera varma leads och fler kunder med hjälp av en personlig SEO Konsult.

I rollen som konsult tar vi hand om hela eller delar av er SEO, från en inledande analys till implementering och uppföljning.

Vi arbetar alltid transparent och strukturerat, med en tydlig strategi som fokuserar på att utveckla din verksamhet.

datorskärm som visar en uppåtgående graf

Anpassat efter dina förutsättningar

Varje webbplats är unik, med sina egna förutsättningar och behov.

Det är anledningen till att vi inte arbetar med några färdiga paket eller lösningar som passar alla.

I rollen som din SEO-konsult utgår vi alltid från dina affärsmål och tar fram en strategi anpassad för just din verksamhet.

Ambitionen är att utveckla din verksamhet och hjälpa dig göra fler, och bättre, affärer.

Analys – Implementering – Uppföljning

Vi gissar oss inte fram. Vår arbetsprocess bygger på relevant data, en tydlig plan och regelbunden uppföljning.

  1. Analys – En komplett översikt över ditt nuläge. Vi identifierar styrkor och svagheter och prioriterar åtgärder.
  2. Implementering – Utifrån analysen tar vi fram en tydlig strategi och implementerar sedan de åtgärder vi bedömer nödvändiga.
  3. Uppföljning – Löpande, under arbetets gång följer vi upp resultatet, utvärderar detta och fattar beslut om vidare åtgärder.

Transparens och regelbundna rapporter

Digital Step arbetar alltid transparent gentemot dig som kund.

Du får regelbundna rapporter med information om vad vi gör, varför vi gör det samt hur.

Följ resultatet i realtid med hjälp av verktyget Google Data Studio. Alltid utifrån just dina affärsmål och nyckeltal framtagna i samförstånd med dig som kund.

Vår arbetsprocess

Vi anpassar oss alltid ifrån just dina förutsättningar men vi utgår ifrån tre grundläggande faser

Fas 1: Kärnfunktionerna

I fas 1 säkerställer vi att hemsidan som helhet håller en god nivå. Vi går igenom, och åtgärdar, saker som laddningshastighet, säkerhet, sajtstruktur och andra punkter som är viktiga för hemsidan som helhet.

Fas 2: Mappning av sökord

När hemsidan som helhet håller en bra nivå tittar vi på de 10-20 viktigaste sidorna och SEO-optimerar de enskilt. Det innebär bland annat: Identifiera relevanta sökord, optimera titlar, rubriker, innehåll, bilder och internlänkning.

Fas 3: Sökordsanalys

När fas 1 och 2 är uppfyllda och dina sidor rankar bra och genererar besökare till sajten är det dags för steg 3. Vi gör en sökordsanalys för att identifiera nya sökord och affärsmöjligheter. Utifrån denna analys utvecklar vi sedan befintliga sidor eller, vid behov, skapar nya.

Varför anlita Digital Step

Idag finns det en uppsjö byråer och konsulter som sysslar med digital marknadsföring. Vad som passar dig avgör du bäst själv men vi vill lyfta fram ett par punkter som vi anser är värda att ha i åtanke.

Vi är små

Ja, vi ser det som en fördel i det här fallet.

Digital Step drivs av Emil Rurka och ett litet gäng av driftiga utvecklare. Det innebär att vi kan ha en personlig relation med våra kunder. Du slipper oväntade byten av kontaktpersoner, du behöver inte fundera på vem det är som arbetar med din sajt eller vem du ska ringa om du behöver hjälp.

Transparens

Vi arbetar alltid transparent och öppet. Digital Steps kunder har full insyn i vårt arbete och vi delar med glädje av oss hur vi tänker. I samband med våra månadsrapporter redovisar vi alltid vilka insatser som har genomförts under den aktuella perioden samt hur planen för kommande period ser ut. Vi vill att våra kunder ska ha förståelse för vårt arbete och vara engagerade (i den mån tid och intresse tillåter).

Är du själv intresserad av att lära dig mer om seo hjälper vi gärna till även med det. Det är bara att säga till så planerar vi in en workshop för dig och dina kollegor.

Fokus på din affär

För att lyckas med detta behöver vi tänka långsiktigt. Seo är en arbetsmetod som, om det hanteras korrekt, ger stor effekt framförallt över en längre period. Det är kostnadseffektivt och passar de flesta branscher och verksamheter.

Vi inleder alltid vårt arbete med en grundlig analys. Detta för att få förståelse för ditt nuläge och möjligheter. Därefter hjälper vi dig ta fram en seo-strategi anpassad efter just din verksamhet och dina förutsättningar. Med hjälp av vår tydliga arbetsprocess identifierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras och säkerställer att det implementeras.

Vi arbetar sida vid sida med ett tydligt fokus:

Hjälpa din verksamhet att göra mer affärer!